Παραπομπὴ ἀρχηγίσκου, φόβοι παρεπομένων

Ἡ παραπομπὴ τοῦ ἀρχηγίσκου, γιὰ τρία κακουργήματα, φαίνεται ὅτι εἶναι μόνο ἡ ἀρχή, διότι ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι, πολιτικοὶ καὶ παρατρεχάμενοί τους∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικά, ἐνῶ παραπέμφθηκαν καὶ δύο πρώην βουλευτές, ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας ἐκ τῶν κορυφαίων τῆς τριακονταετίας. Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν διαπλοκή, γιὰ ἀνικανότητα καὶ ἄλλα ὑβριστικά, ἔχουν τὴν αἰτία στὰ παρεπόμενα τῶν προμηθειῶν ἀπ’ τὰ ἐξοπλιστικά∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, οἱ ὑπονομευτὲς τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση δὲν ἀναφέρουν λέξη γιὰ τὴν τόσο ἐντυπωσιακὴ ἀνάπτυξη, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν αὔξηση στὴν κίνηση τῆς ἀγορᾶς, σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν, ἐνῶ ἀντλοῦν τὰ ἐπιχειρήματά τους ἀπ’ τὴν προηγούμενη ὕφεση. Φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀποκοπεῖ οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας μὲ τοῦ Μαξίμου.