Εὐρωκοινοβουλίου ἐνδείξεις

Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο οἱ δύο παρατάξεις τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν συμφώνησαν στὴν ὑποβολὴ προτάσεως μομφῆς κατὰ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, λόγῳ φορολογικοῦ παραδείσου τοῦ Λουξεμβούργου, ἀφοῦ συγκεντρωσαν μετὰ βίας 76 ψήφους∙ εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις τους γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁπότε καὶ κανέναν δὲν ἐξέπληξαν. Προστέθηκαν ὅμως καὶ οἱ εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν ὑποβολὴ προτάσεως γιὰ τὴν σύσταση Ἐξεταστικὴς Ἐπιτροπῆς κατὰ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ φυσικὰ δὲν διαθέτουν τὸν ἀπαραίτητο ἀριθμὸ εὐρωβουλευτῶν γιὰ τὴν πρότασή τους, ἀλλὰ διατυμπανίζουν τὴν πρόθεσή τους στὴν Ἑλλάδα. Μᾶλλον ἐξετάσεις δίδουν οἱ ἴδιοι στοὺς ὑπερατλαντικοὺς ἐπικυριάρχους τους, ὅτι κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως.