Καταλήψεις Πανεπιστημίων

Διάφορες ὁμάδες ἀριστεριστῶν φοιτητῶν ἄρχισαν τὴν κατάληψη πανεπιστημιακῶν σχολῶν, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὰ μέτρα πειθαρχίας καὶ προστασίας τῆς περιουσίας τῶν Πανεπιστημίων∙ οἱ ὁμάδες εἶναι ὀλιγάριθμες, ἂν καὶ ὑποστηρίζονται ἐνεργῶς ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου, τόση ἀπήχηση ἔχουν! Ἕνα πρᾶγμα ἄρχισαν, ἀμέσως μὲ τὴν εἰσβολή τους στὴν Νομικὴ Σχολή, τὴν βία κατὰ τῶν ἄλλων φοιτητῶν, ὅσων παρακολουθοῦσαν μαθήματα ἐκείνη τὴν ὥρα ἢ ἦταν στὰ σπουδαστήρια τῶν σχολῶν∙ οἱ ὀργανώσεις τῆς ΔΑΠ κατήγγειλαν τοὺς προπηλακισμοὺς καὶ τὴν χειροδικία κατὰ τῶν φοιτητῶν της, ἀλλὰ οἱ ταραχοποιοὶ συνέχισαν τὴν δράση τους. Ὁ σκοπὸς εἶναι ἄλλος, ἡ καλλιέργεια κλίματος ἀναταραχῆς καὶ πολιτικῆς ρευστότητος, κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς χώρας ἐπιδιώκουν.