Τζιχαντιστὲς στὴν Λιβύη

Οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τῆς πόλεως Ντέρνα, κοντὰ στὸ Τομπροὺκ τῆς Βεγγάζης καὶ ἀπειλοῦν μὲ προέλαση πρὸς τὰ δυτικά∙ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο τους προπύργιο στὴν Μεσόγειο καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες μίλια νοτίως τῆς Κρήτης, ἐνῶ ἀποτελοῦν σοβαρὸ κίνδυνο γιὰ τὴν Αἴγυπτο ἀπ’ τὰ δυτικά της ἔστω κι ἂν μεσολαβεῖ ἡ ἔρημος, ἀλλὰ ἡ ἔρημος τοὺς ἑνώνει μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς τῆς Σαχάρας. Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου μᾶλλον κερδίζεται ἀπ’ τοὺς Κούρδους καὶ τὶς κυβερνήσεις τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράκ, χάρις καὶ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Δυτικῶν∙ στὴν Μέση Ἀνατολή, ὁ κίνδυνος γιὰ τὰ ἄλλα καθεστῶτα πιθανὸν ἔχει παρέλθει, ἂν καὶ παραμένει ἡ τεταμένη κατάσταση στὴν Παλαιστίνη, ὅπου ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση ἔδωσε ἄδεια γιὰ νέες κατοικίες στὴν Δυτικὴ ὄχθη. Στὴν Λιβύη, ὅμως, θὰ ἐπαναλάβουν οἱ Δυτικοὶ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, ἀλλὰ σὲ ποιὲς δυνάμεις μποροῦν νὰ στηριχθοῦν;