Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῶν ἰαπωνικῶν ἐκλογῶν καὶ τῆς ἀναμονῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2646 δολλάρια καὶ 148,2920 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1194, καὶ πετρέλαιο, 78,56. Στὴν Δύση ἡ ἀναμέτρηση Εὐρωπαίων καὶ Ἀγγλοσαξώνων ἐπανέρχεται, καθὼς τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἀπαγόρευσε τὴν διανομὴ ὑψηλῶν δώρων πρὸς τοὺς τραπεζίτες ἀπ’ τὴν Βρεταννία, ἐνῶ ἡ ἀμερικανικὴ Γερουσία μετὰ ἀπὸ ἔρευνά της διαπίστωσε ὅτι τρεῖς μεγάλες τράπεζες, JPMorgan Chase, Goldman Sachs καὶ JPMorgan Stanley, χειραγωγοῦσαν ἐπὶ χρόνια τὶς τιμὲς τῶν πρώτων ὑλῶν, καὶ κυρίως, χαλκοῦ, πετρελαίου καὶ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος∙ ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται κόλαφος γιὰ τὶς μεγαλύτερες ἀμερικανικὲς τράπεζες, διότι θὰ ἔχει ὡς συνέχεια ὑψηλὰ πρόστιμα ἀπ’ τὰ δικαστήρια. Ἡ ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορὰ ὑφίσταται νέο πλῆγμα, μετὰ τὸ σκάνδαλο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, οἱ συνέπειες τῶν ὁποίων ἀκόμη βαρύνουν τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἐλάχιστοι πιστεύουν πλέον στὶς ἀξιολογήσεις τῶν τραπεζῶν.