Ἀξιολόγηση, πολιτικὴ λύση

Τελικὰ στὴν ἀξιολόγηση δίδεται πολιτικὴ λύση, ἐκτὸς κι ἂν ὑποχωρήσει ἀπ’ τὶς ἀκρότητές του τὸ ΔΝΤ ἐντὸς τῆς ἑβρομάδος∙ ἡ σύγκρουση μὲ τὴν Εὐρωζώνη συνεχίζεται στὰ παρασκήνια καὶ περνάει στὸ προσκήνιο. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν δύο πράγματα: πολιτικά, ὅτι, ἂν ἀποδεχθοῦν τὴν παραμονὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων στὴν Ἑλλάδα, εἶναι σὰν νὰ τοὺς βάζουν καὶ ἐπισήως στὸ ἱερὸ τῶν ἀποφάσεών τους, ὅπως εἶχε ἐπιχειρήσει ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός μας πρὸ πενταετίας∙ οἰκονομικά, ὅτι ἂν ὑποχρεώσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ νέα ὕφεση, τότε ναυαγοῦν καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους. Ἡ χώρα μας ἔχει τὸ τρέχον τρίμηνο τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀπ’ τοὺς δυναμικότερους της κλάδους, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο. Ἡ ψυχολογικὴ πτυχὴ ἀφορᾶ ὅλους τους, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι χρειάζονται τὴν τονωτικὴ ἔνεση τῆς ἀναζωογονήσεώς τους καὶ οἱ Ἕλληνες τοὺς τὴν προσφέρουν μὲ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως.