Ἀσυδοσία τῆς παρανομίας

Ὁ τραυματισμὸς δεκαπέντε νέων σὲ μπὰρ στὸν Πειραιᾶ, τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες τοῦ Σαββάτου, ἀποδεικνύει τὴν ἀσυδοσία τῶν παρανομίας μεταναστῶν καὶ ἄλλων, καὶ τὴν ἄνεση τῆς χρήσεως ὅπλων∙ ἀνεξαρτήτως τῶν κινήτρων τοῦ δολοφόνου Ἀλβανοῦ ἢ τῆς ψυχολογικῆς του κατστάσεως, ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία παίρνει τὸ καλάσνικωφ καὶ πυροβολεῖ ἀδιακρίτως ἐναντίον ὅλων τῶν θαμῶνων εἶναι τὸ κύριο στοιχεῖο. Μποροῦσε νὰ εἴχαμε δεκάδες νεκρούς, καὶ τὸ ὅτι περιορίσθηκαν οἱ πυροβολισμοί του σὲ δεκαπέντε τραυματίες εἶναι καθαρὸ θέμα τύχης∙ ἡ Ἀστυνομία ἔχει τὰ στοιχεῖα τοῦ κακούργου καὶ τὸν ἀναζητεῖ, ἀλλὰ μὴν τυχὸν καὶ διαφύγει στὴν Ἀλβανία, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸν δολοφόνο δύο ἀστυνομικῶν. Κάτι πρέπει γίνειν μὲ αὐτούς.