Παραίτηση, ὁμολογία ἀποτυχίας στὸ Ἰρὰκ

Ἡ παραίτηση τοῦ Ἀμερικνοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης θεωρεῖται ὡς ὠμὴ ὁμολογία ἀποτυχίας τῆς πολιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπέναντι στὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο∙ πρὸ διετίας, οἱ προοπτικὲς ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὸ Ἰράκ, ἔφεραν κοντὰ τὸν Ρεπουμπλικανὸ Τσὰκ Χαίηγκελ καὶ τὸν Δημοκρατικὸ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ καὶ σήμερα τοὺς χωρίζουν∙ ὁ ὑπουργὸς φέρει τὸ βάρος τῆς ταπεινώσεως τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στοὺς συντηρητικοὺς Ἄραβες, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπογνώσεως τῶν ἴδιων, καθὼς βλέπουν τὴν ἐπανεμπλοκὴ τῶν στρατευμάτων τους στὸν πόλεμο τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Ἀφγανιστάν. Ὁ πρόεδρος εἶναι ὑποχρεωμένος ἐπιλέξαι λίαν συντόμως τὸν ἀντικαταστάτη του, ἀλλὰ παραμένει τὸ πρόβλημα τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἐπιλογῆς του ἀπ’ τὴν Γερουσία∙ ἔχει ἕνα μῆνα μόνο μπροστά του, διότι τὸν Ἰανουάριο περνάει αὐτὴ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ρεπουμπλικανῶν.