Παλινδρομήσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ παλινδρομήσεις ἐπιδίδεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς ὁ πρόεδρός του ἀπειλεῖ μὲ αὐστηρὸ ἔλεγχο τοὺς ὑποψήφιους βουλευτές, μὲ σκοπὸ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν ἀριστερᾶς καὶ πασοκικῆς προελεύσεως, ἀλλὰ ὡς ἀντίβαρο σκληραίνει τὴν ἀντικυβερνητικὴ στάση του στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν Κουμουνδούρου καὶ στὴν κοινὴ γνώμη ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Δύσκολα πολὺ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα θὰ ἀποδεχθεῖ τὴν περιθωριοποίησή της∙ διαθέτει ὡς μηχανισμοὺς ἀντιδράσεως τὶς κομματικὲς ὀργανώσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν μπορεῖ νὰ κάνει χωρὶς αὐτὲς τίποτε, διότι οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἁπλῶς καλομαθημένοι λένε. Ἀπέναντι στοὺς δανειστές, δηλαδὴ στοὺς ἀτλαντιστὲς κερδοσκόπους, ἡ ἀγορὰ καὶ οἱ μικρομεσαῖοι στηρίζουν ἀνεπιφύλακτα τὴν κυβέρνηση, διότι ζοῦν τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἐλπίζουν στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της, μὲ τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος∙ αὐτοὶ διαμορφώνουν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἔχουν καθηλώσει τὰ ποσοστὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, παρὰ τὴν προβολὴ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχώριας διαπλοκῆς.