Προβολὴ λατινικοῦ ἀλφάβητοῦ

Ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου συνεχίζεται∙ καθηγητὲς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἰσχυρίζονται, ὅτι εἶναι παρὸν στὰ σχολεῖα, καθηγητὲς Πανεπιστημίου καὶ θρησκευτικῶς διανοούμενοι διαμαρτύρονται κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας, διότι δὲν ἀντέδρασε κατὰ τοῦ μονοτονικοῦ. Οἱ πρῶτοι ἔχουν δίκαιο, τόσο βλέπουν τὸ πῶς ἀντιδροῦν τὰ παιδιά, τόσο μιλᾶνε! ἀγνοοῦν ὅτι σταδιακὰ ἔχει καθιερωθεῖ τὸ πολυτονικὸ σὲ ὅλες σχεδὸν οἱ ἱστοσελίδες καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι προγραμματιστὲς ψηφιακῆς τεχνολογίας στρέφονται στὸ πολυτονικό, διότι τοὺς καλλιεργεῖ τὴν δημιουργική τους σκέψη∙ οἱ δεύτεροι, ὡς καθηγητὲς δὲν ἀντέδρασαν στὰ Πανεπιστήμιά τους, ἀλλὰ καὶ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ ἐφημερίδα τους εἶχε κάνει τότε μεγάλη ἔρευνα κατὰ τοῦ μονοτονικοῦ. Μὲ τὸ πολυτονικὸ ἐμπλουτίζεται ἡ δημιουργικὴ ἔκφραση.