Γαλογερμανικὴ συνάντηση

Ἡ γαλλογερμανικὴ συνεργασία συνεχίζεται σὲ ὑπουργικὸ ἐπίπεδο, καθὼς στὴν κορυφὴ ἡ ἀδράνεια τοῦ Γάλλου προέδρου θέτει πολλὰ ἐμπόδια∙ στὸ Βερολίνο συναντῶνται οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας τῶν δύο μεγάλων τῆς Εὐρωζώνης, μὲ κύριο θέμα τὴν ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐξετάζει, μαζὶ μὲ τὴν Ἐπιτροπή, σχέδια γιὰ τὴν διάθεση ρευστότητος τριακοσίων δις εὐρώ, ὅπως ἔχει προτείνει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Οἱ διεργασίες εἶναι ἔντονες καὶ ἀποβλέπουν στὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῶν προγραμμάτων στὶς 8 Δεκεμβρίου στὸ Γιούρογκρουπ, καὶ στὴν ἐξαγγελία τους στὸ Εὐρωσυβμούλιο δέκα μέρες μετά∙ ταυτοχρόνως ἀντέδρασαν στὴν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὰ συστηματικὴ κωλυσιεργία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀθήνα, μὲ συνάντηση στὸ Παρίσι. Δύο εἶναι τὰ σχέδια, ἡ ἐπιβολὴ πολιτικῆς ἀποφάσεως καὶ ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως, μὲ ἀποχώρηση τοῦ Ταμείου ἔκτοτε, καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων γιὰ τὴν Ἑλλάδα