Ἀμερική, ἀστυνομικὴ βία

Τὰ κρούσματα ἀστυνομικῆς βίας πολλαπλασιάζονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τελευταῖο τὸν φόνο ἑνὸς δωδεκάχρονου στὸ Κλήβελαντ τοῦ Κεντάκυ, διότι πρόβαλε ἕνα παιχνίδι περιστρόφου σὲ ἀστυνομικό∙ στὸ Φέργκυσσον τοῦ Μισσοῦρι, ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀκόμη δὲν ἀνακοίνωσε τὸ δικαστήριο τὴν παραπομπὴ σὲ δίκη τοῦ ἀστυνομικοῦ ποὺ εἶχε σκοτώσει ἕνα δεκαοκτάχρονο τὸν Αὔγουστο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση σοβαρῶν φυλετικῶν συγκρούσεων, στὴν συνοικία τοῦ Σαὶντ Λούης. Ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἀποφάσεως ἀπ’ τὸν πρόεδρο, γιὰ τὴν νομιμοποίηση πέντε ἑκατομμυρίων παρανόμων μεταναστῶν στὴν χώρα, δὲν ἔχει ἀμβλύνει τὴν ἀναταραχὴ τῶν ἐγχρώμων∙ στὶς μεγάλες πόλεις αἰσθάνονται, ἀκόμη καὶ οἱ παλαιοὶ ἔγχρωμοι καὶ μὲ ὑψηλὴ κοινωνικὴ θέση, ὅτι τοὺς συμπεριφέρονται, κυρίως οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ὡς πολῖτες δευτέρας κατηγορίας. Πενῆντα χρόνια μετὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ τὸ χάσμα, μεταξὺ λευκῶν καὶ ἐγχρώμων, παραμένει ἀγεφύρωτο, ἀκόμη καὶ στὶς προοδευτικὲς πολιτεῖες τῆς Νέας Ἀγγλίας.