ΥΚΙΠ Ἀγγλίας, δεύτερη νίκη

Τὸ ΥΚΙΠ τῆς Βρεταννίας κέρδισε τὴν δεύτερη ἕδρα του στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, σὲ παραδοσιακὰ συντηρητικὴ περιοχὴ καὶ ἀπειλεῖ πλέον τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου∙ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἔχει ὑποστεῖ προσωπικὴ ἧττα, καθὼς εἶχε ρίξει τὸ πολιτικό του βάρος στὴν ἀναμέτρηση αὐτή, ἀλλὰ πῆρε μόλις 32%, ἔναντι 42% τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν. Ὁ ἀρχηγός τους μάλιστα δήλωσε ὅτι ἀνοίγει πλέον ὁ δρόμος γιὰ νίκη σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο∙ ἤδη πολλοὶ σχολιαστὲς βλέπουν τὴν συνεργασία τῶν δύο μεγάλων κομμάτων, Συντηρητικῶν καὶ Ἐργατικῶν, διότι θὰ ἀποτρέψει τὴν νίκη ἑνὸς ἐκ τῶν δύο ἡ εἴσοδος τοῦ ΥΚΙΠ στὴν Βουλή. Δηλαδὴ παρατείνεται ἡ ἀστάθεια στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας, μὲ δεδομένη πλέον τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.