Πανεπιστήμια, προκλήσεις ἀριστεριστῶν

Στὴν πρόκληση πολιτικῆς ἀνωμαλίας στὴν χώρα καὶ οἰκονομικῆς ἀβεβαιότητος ἀποβλέπουν οἱ προκλήσεις ὁμάδων ἀριστεριστῶν τῆς Κουμουνδούρου στὰ Πανεπιστήμια∙ ἄλλωστε οἱ πρῶτες ἐπιχειρήσεις ἔγιναν μὲ τὴν συμπαράρασταση Συριζαίων βουλευτῶν. Εἶναι σαφέστατο, γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὴν πολιτική μας ζωὴ καὶ ἀπὸ φοιτητικοὺς ἀγῶνες, ὅτι οἱ ὀλιγάριθμες αὐτὲς ὁμάδες δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸ φοιτητικὸ κίνημα, ἀφοῦ ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὶς τάξεις τους εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ κι ὄχι ἡ προσέλκυση ἄλλων, ἐνῶ στὶς ἱστοσελίδες τους οἱ πρωταγωνιστὲς προβάλλουν τὴν ἐνταξή τους στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ πολιτικὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, γιατὶ τὶς ἐπιτρέπει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅταν εἶναι δεδομένο ὅτι ἀποβαίνουν εἰς βάρος του οἱ προκλήσεις. Μία ἑρμηνεία δίδεται, ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπ’ τὶς ἀριστερὲς συνιστῶσες κατὰ τῆς ἡγεσίας, ὡς ἀσκήσεις στὸν ἐσωκομματικό τους πόλεμο.