Παραχώρηση 14 ἀεροδρομίων

Ἡ προσφορὰ ἀπ’ τὴν γερμανικὴ ἑταιρεία Fraport Stentel 1,23 δις εὐρώ, γιὰ τὰ 14 μεγαλύτερα ἀεροδρόμια τῆς χώρας, πλὴν Ἀθηνῶν καὶ Ἡρακλείου, θεωρεῖται ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς παραχωρήσεως τῆς δυτικῆς προβλῆτος τοῦ ΟΛΠ στὴν COSCO γίνεται, μὲ ἀντίκρυσμα ἐπενδύσεις τριακοσίων ἑκατομμυρίων καὶ μετατροπῆς τοῦ Πειραιῶς σὲ πρῶτο λιμένα στὴ Μεσόγειο∙ ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία δεσμεύεται γιὰ ἐπενδύσεις τετρακοσίων ἑκατομμυρίων ἐντὸς τετραετίας καὶ τεσσάρων δις στὴν εἰκοσαετία. Μὲ τὶς ἐπενδύσεις ἀλλάζει ἡ εἰκόνα τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό, μετὰ τὶς καθυστερήσεις ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ καὶ τὴν προπαγάνδα γιὰ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ ὁπωσδήποτε ὁ τουρισμὸς εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς οἰκονομίας, μὲ τὶς μεταφορὲς ἀκολουθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία σὲ ἁλματώδη ἀνάπτυξη. Εἶναι ἀρκετοὶ αὐτοὶ οἱ κλάδοι γιὰ ἀτμομηχανή, πολλὲς καὶ μεγαλύτερες ἀπὸ ἐμᾶς χῶρες ζηλεύουν τὴν θέση μας.