Παραπομπὴ 64 τῆς Siemens

Ὁ ἀνακριτὴς ὁλοκλήρωσε τὴν ἔρευνά του γιὰ τὴν ὑπόθεση Siemens καὶ παραπέμπει 64 ἄτομα, γιὰ τὶς προμήθειες στὴν ἀγορὰ τηλεπικοινωνιακοῦ ὑλικοῦ τοῦ ΟΤΕ, κατὰ τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1990∙ ἡ ἀνάκριση ἐκτείνεται σὲ πάνω ἀπὸ δύο χιλιάδες σελίδες, ἐνῶ μεταξὺ τῶν κατηγορουμένων περιλαμβάνονται καὶ 17 Γερμανοί, ὑπάλληλοι τῆς ἑταιρείας. Ἡ ὑπόθεση παραπέμπεται πλέον στὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο καὶ στὴ συνέχεια στὸ ἀκροατήριο∙ ἡ ὑπόθεση εἶχε συγκλονίσει τὴν χώρα πρὸ ἑξαετίας, ὅταν ἡ διαπλοκὴ τὴν χρησιμοποίησε κατὰ τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ μὲ τὴν διαφυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ τοῦ Μιχάλη Χριστοφοράκου καὶ τοῦ Χρήστου Καραβέλλα∙ οἱ προμήθειες ἀνέρχονται σὲ ἑβδομῆντα ἑκατομμύρια εὐρώ, ἡ ζημία τοῦ δημοσίου.