Ἐπισκέψεις Ρώσων ὑπουργῶν

Σὲ χαμηλὸ τόνο ἐπισκέφθηκαν τὴν χώρα μας, οἱ Ρῶσοι ὑφυπουργοὶ Ἐνεργείας καὶ Ἐξωτερικῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναθέρμανση τῶν σχέσεών μας, μετὰ τὴν περυσινὴ περιπέτεια στὶς εὐρωρωσικὲς σχέσεις μὲ τὴν Οὐκρανία∙ ἤδη συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικὰ μὲ τὴν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Ρώσων γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις στὴν χώρα μας, κατὰ τὶς συναντήσεις τους μὲ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο καὶ τὸν Ἰωάννη Μανιάτη. Ἡ Μόσχα ἀναγνωρίζει τὶς δεσμεύσεις τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ καὶ γνωρίζει τὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση της στὶς συζητήσεις γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων ἐναντίον της∙ μαζὶ μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Αὐστρία, καὶ ἐνίοτε τὴν Σλοβακία καὶ τὴν Οὐγγαρία, ἔχει ἐκφράσει πάντοτε ἀντιρρήσεις.