Φέργκυσσον, διεθνὴς ἀπαξίωση Ἀμερικῆς

Οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις σὲ δεκάδες πόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα στὸ Φέργκυσσον, ἀμαυρώνουν τὴν εἰκόνα τῆς μεγάλης χώρας διεθνῶς∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ξεκινήσει δύο μεγάλες ἐκστρατεῖες, στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Ἰράκ, καὶ πόλεμο στὴν Οὐκρανία, μὲ κύρια αἰτία τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίων δικαιωμάτων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας. Ἀποδεικνύεται ὅτι καταπατᾶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, στὸ ἐσωτερικό της καὶ προκαλεῖ μαζικὲς διαδηλώσεις τῶν κατοίκων της, λευκῶν καὶ ἐγχρώμων, ἐνῶ πολλοὶ τὴν κατηγοροῦν ὅτι ἀσκεῖ πολιτικὴ ἀκροδεξιῶν καθεστώτων, μὲ τὴν συγκάλυψη τῆς εὐθύνης τῶν ἀστυνομικῶν∙ στὴν Οὐκρανία ἡ βοήθεια στὸ καθεστὼς τοῦ Κιέβου δίδεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ οἱ κατηγορίες τῆς Ρωσίας γιὰ ἀκροδεξιὸ ναζισμὸ συμπίπτουν μὲ τὶς φυλετικὲς διακρίσεις.