Ὑπονόμευση ἀπ’ τὸ Ταμεῖο

Ἡ ὑπονόμευση ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο μὲ τὴν προβολὴ συνέχεια νέων ἐμποδίων, ἦταν ἡ κυρία τῆς μερικῆς συμφωνίας στὸ Παρίσι, ἀνάμεσα στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία καὶ στὴν τρόϊκα∙ εἶναι ἐδεικτικὴ ἡ δήλωση τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ χαρακτήρισε τὴν συνάντηση, «ἔντονη καὶ ἐποικοδομητική». Ἡ σημερινὴ συζήτηση στὸ Γιουρογκουώρκινγκ Γκροὺπ προβλέπεται ὡς ἡ ἀποφασιστική, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται τὰ στοιχεῖα μας καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸ συντομώτερο δυνατό∙ ἡ παράταση τῆς ἑλληνικῆς ἐκκρεμότητος μόνο προβλήματα προκαλεῖ στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση καὶ τὸ πρόγραμμα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της, ὕψους 315 δις εὐρώ. Ἐὰν οἱ Βρυξέλλες πίστευαν, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ὁμαλὴ ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἀπαλλαγή της ἀπ’ τὰ μνημόνια, δὲν θὰ ἀνακοινωνόταν τὸ πρόγραμμα∙ ἔτσι ἡ σύγκρουση μὲ τοὺς κερδοσκόπους τοῦ Ταμείου περνάει πλέον στὰ χέρια τῆς Ἐπιτροπῆς κατὰ κύριο λόγο.