Πάπας, Πλάτων, Ἀριστοτέλης

Ὁ πάπας, κατὰ τὴν ἱστορικὴ ὁμιλία του στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἔκανε ἀναφορὰ στὸν Πλάτωνα, διότι ἡ σκέψη του ὁδηγεῖ στὸν οὐρανὸ καὶ στὸν Ἀριστοτέλη, διότι μᾶς ξανοίγει στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ ζήτησε τὴν συντονισμένη ἀντίδραση τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν προστασία τοῦ κλίματος∙ ὁ ποντίφηξ ὑπογράμμισε τὴν ἱστορικὴ ἀποστολὴ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὸν σημερινὸ κόσμο καὶ ζήτησε τὴν ἐνεργὸ παρουσία της στὴ διεθνῆ σκηνὴ καὶ τὴν συμβολή της στὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Μεσογείου σὲ κοιμητήριο τῶν μεαναστῶν ἀπὸ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἦταν κάποτε∙ καταχειροκροτήθηκε ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀπ’ τοὺς εὐρωβουλευτές, ἀλλὰ καὶ εἶχε εὐμενῆ ἀπήχηση στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς.