Φέργκυσσον καὶ Τιένανμεν

Στὶς διαδηλώσεις τοῦ Φέργκυσσον ἐπαναλήφθηκε ἡ γνωστὴ σκηνὴ στὴν πλατεῖα Τιένανμεν τοῦ Πεκίνου, πρὸ εἰκοσιπενταετίας, ὅταν ἕνας νεαρὸς Κινέζος εἶχε σταθεῖ μπροστὰ στὰ θωρακισμένα καὶ τὰ ἐμπόδιζε νὰ προχωρήσουν∙ ἔστι καὶ στὴν ἀμερικανικὴ πόλη, ἕνας νεαρὸς ἔγχρωμος εἶχε σταθεῖ μπροστὰ τὶς αὖρες τῆς Ἀστυνομίας καὶ ἀψηφοῦσε τὴν βροχὴ τῶν δακρυγόνων ποὺ ἔπεφταν γύρω του. Οἱ σκηνὲς ποὺ ἔχουμε εἶναι λίγες, διότι τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα δὲν ἔδωσαν τὴν συνέχεια, τοῦ τί ἀπέγινε ὁ νεαρός, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐπανέλαβαν τὰ κανάλια τὴν σκηνὴ αὐτή, μιὰ φορὰ ἐμφανίσθηκε καὶ χάθηκε∙ ἔδειξε ὅμως τὴν αὐτοθυσία τῶν ἐγχρώμων καὶ τὴν διάθεσή τους γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἶναι βαθὺ τὸ φυλετικὸ μίσος.