ΗΠΑ, κορύφωση φυλετικῶν

Ἡ φυλετικὴ ἀναταραχὴ κορυφώνεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἐξελίσσεται στὴν χειρότερη τῶν τελευαίων δεκαετιῶν∙ στὸ Φέργκυσσον βρέθηκε καὶ ἄλλος νεαρὸς ἔγχρωμος πυρπολημένος μέσα σὲ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ ἡ Ἀστυνομία δὲν ἔδωσε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ὄνομά του καὶ τὶς συνθῆκες τοῦ φόνου του∙ τὸ γεγονὸς ὅμως αὐτὸ ἔρριξε νέο λάδι στὴ φωτιὰ τῶν διαδηλώσεων οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις τῆς χώρας, μὲ τὴν μαζικὴ συμμετοχὴ καὶ λευκῶν καὶ ὄχι μόνο ἐγχρώμων, ἐνῶ εἶναι ἄμεσες οἱ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ ἔγχρωμος πρόεδρος δὲν ἔχει οὐδεμία ἀπήχηση πλέον στὴν κοινὴ γνώμη καὶ περισσότερο στοὺς ὁμοφύλους του∙ ἕξι χρόνια μετὰ τὴν ἐκλογή του, καὶ τὶς ἐλπίδες γιὰ γεφύρωση τοῦ χάσματος λευκῶν καὶ μαύρων, ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα γίνεται μάρτυρας διευρύνσεως τῶν διαφορῶν, μὲ τὸν αἷμα νὰ πλημμυρίζει τοὺς δρόμους. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ὁμαλότητα δὲν φαίνεται εὔκολη.