Ἀφγανιστάν, ἐμπλοκὴ ΗΠΑ

Ἡ ἐμπλοκὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἀφγανιστὰν διευρύνεται καὶ πάλι, δύο χρόνια μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ὅτι ἀποδεσμεύονται ὁριστικὰ ἀπ’ τὸ πολεμικὸ μέτωπο∙ ἤδη οἱ ἐμπόλεμες δυνάμεις αὐξάνονται κατὰ χίλιους ἄνδρες, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ νὲα ἀποστολὴ λίαν συντόμως, διότι πολλαπλασιάζονται οἱ ἐπιθέσεις τῶν Ταλιμπὰν καὶ ὁ ἐθνικὸς στρατὸς ἐμφανίζεται ἀδύναμος ἢ ἀπρόθυμος ἀπέναντί τους∙ οἱ νεκροὶ ἀπ’ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις εἶναι δεκάδες, ἐνῶ τὸ αἴσθημα ἀνασφαλείας ἐπεκτείνεται στὴν χώρα. Γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο πλῆγμα στὴν ἐξωτερική του πολιτική, μετὰ τὶς δυναμικὲς ἐπιδρομὲς τῶν Τζιχαντιστῶν στὸν ἀραβικὸ κόσμο∙ ὁ πρόεδρος εἶχε ἐκλεγεῖ μὲ σύνθημα τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὰ μέτωπα καὶ ἐπιστροφῆς τῶν παιδιῶν στὴν πατρίδα. Τώρα στέλνει νέα παιδιὰ στὸν ἀδηφάγο πόλεμο τῆς ὀρεινῆς χώρας.