Στὸ κέντρο τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ πολέμου

Ἡ Ἑλλάς, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν ἱστορία της, βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ πολέμου∙ ἡ παραμονὴ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, δὲν ἀφορᾶ τόσο τὴν χώρα μας, ὅσο τὴν ἴδια τὴν Εὐρωζώνη, διότι οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔχουν τὴν ἄνεση, μέσῳ Ἀθηνῶν, ἀμέσου παρεμβάσεως, ἢ μᾶλλον ὑπονομεύσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς, ἰδιαιτέρως τώρα ποὺ ἐφαρμόζεται ἡ αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ καὶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς χῶρες ἀπηλλάγησαν ἀπ’ τὰ μνημόνια, διότι δὲν εἶχαν τὶς ὕποπτες δουλεῖες ποὺ εἶχε ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέτυχε τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Εὐρώπης στὴν Οὐκρανία, παρὰ τὴν θέλησή της, διότι δὲν εἶχε ἀξιολογήσει σωστὰ τὶς προεκτάσεις. Τώρα τηρεῖ διπλωματικὲς ἰσορροπίες.