Ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας

Ἡ ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀναγνωρίζεται πλέον καὶ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἡ ὁποία τόσο περιποιητικὴ ἦταν παλαιότερα στὴν ἀνάδειξή της ὡς ἡγέτιδος δυνάμεως στὴν περιοχή∙ ἀπέναντι στοὺς Τζαχιαντιστὲς τηρεῖ ἀκόμα ἀνεκτικὴ στάση καὶ ἀποφεύγει τὴν καταδίκη τους, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις καὶ τὴν σαφέστατη ἐνόχληση τῆς Μόσχας. Σὲ μεγάλο βαθμὸ ἔχει δίκαιο, διότι ἀναδεικνύονται οἱ Κοῦρδοι ὡς ἰσχυρὸς πόλος, μὲ ἀνεξάρτητο κράτος πλέον, ὁπότε ὁ κίνδυνος γιὰ τοὺς δικούς της Κούρδους εἶναι ἄμεσος. Στὶς προκλήσεις της κατὰ τῆς Κύπρου δείχνει ὅτι ἀνακρούει πρύμναν, λόγῳ τῆς τριμεροῦς συμφωνίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῆς σθεναρᾶς εὐρωπαϊκῆς ὑποστηρίξεως∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν αἰσθάνεται πλέον τὴν ἀπομόνωση.