Ἀμηχανία τῆς Οὐάσιγκτον

Οἱ συγκρούσεις διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας συνεχίζονται στὶς ἀμερικανικὲς πόλεις, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἐμφανίζεται ἀμήχανη ἀπέναντι στὴν κλιμάκωσή τους∙ ἡ οἰκογένεια τοῦ νεαροῦ μαύρου ἀποφάσισε τὴν διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων της σὲ ὁμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο, μὲ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξη μεγάλων δικηγορικῶν γραφείων, λευκῶν καὶ ἐγχρώμων, τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ Μπάρακ Ὁμπάμα, ἀφροαμερικανὸς καὶ αὐτός, ἐμφανίζεται ταυτιζόμενος μὲ τὰ ρατσιστικὰ στοιχεῖα τῆς χώρας του, καθὼς σκοτώνουν ἀνεδοίαστα δωδεκάχρονο παιδί, χωρὶς τὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης∙ ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἄμεσος, μὲ τὴν πλήρη ἀπαξίωση τῆς βασικῆς ἀρχῆς της, ὅτι εἶναι ὁ ὑπερασπιστὴς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Οἱ Κινέζοι τὴν εἰρωνεύονται, διότι εὐαισθητοποιοῦνται γιὰ τὴν σύλληψη μερικῶν διαδηλωτῶν στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιβεβαιώνεται ἡ ὑποστήριξή τους πρὸς τὶς ναζιστικὲς δυνάμεις. Ἀπέναντι στὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ δὲν ἔχει ἀπάντηση ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση∙ χάνει τὴν ἀπήχησή της στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη.