Διασφαλίσεις στὸ Κυπριακὸ

Τὴν ὑποστήριξη τῆς Βρεταννίας, στὸ δικαίωμα τῆς Κύπρου γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομική της Ζώνη, ἐξασφάλισε ἡ Λευκωσία∙ ὁ ὑφυπουργός της Ἐξωτερικῶν, Νταίηβιντ Λάντινγκτον, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, δήλωσε ὅτι ἔχει ὅλα τὰ δικαιώματα στὴν ΑΟΖ της ἡ μεγαλόνησος, ἀλλὰ καὶ ζήτησε τὴν ἐπανάληψη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν. Ταυτοχρόνως στὴν Λευκωσία ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐνεργείας, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ τῶν τριῶν χωρῶν καὶ τὰ σχέδια ἐφοδιασμοῦ τοῦ Καΐρου μὲ κυπριακὸ φυσικὸ ἀέριο, τὸ ὁποῖο προβλέπεται ἀπ’ τὸ 2018∙ ἡ συμμαχία τῶν τριῶν χωρῶν διευρύνεται, καθὼς στὴν Κύπρο βρισκόταν καὶ ὁ Λιβανέζος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν γιὰ τὰ ἴδια θέματα, ἐνῶ προωθεῖται ἡ συνεργασία μὲ Ἰσραὴλ καὶ Ἰορδανία.