Παρίσι, Αἰγύπτιος πρόεδρος

Ἀπ’ τὸ Παρίσι ἄρχισε τὴν πρώτη εὐρωπαϊκὴ περιοδεία του ὁ πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου καὶ στὴν συνέχεια θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ρώμη∙ ὁ Ἀχμὲντ Φατὰχ ἀλ Σίσυ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτὸν ὑπουργοὶ μὲ τοὺς Γάλλους ὁμολόγους τους. Συζητήθηκαν οἱ σχέσεις τῆς χώρας μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ οἱ στρατιωτικὲς ἀνάγκες της, καθὼς ἡ Γαλλία ἐνδιαφέρεται νὰ πωλήσει τὰ μαχητικά της Rafale, ἀλλὰ καὶ φρεγάτες καὶ ὑποβρύχια, ἐνῶ θεωρεῖ τὴν Αἴγυπτο, ὡς σταθερὸ βήμα λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς της στὸν ἀραβικὸ κόσμο, στὴν Λιβύη, καὶ στὴν ἐπανέναρξη τοῦ παλαιστινιακοῦ διαλόγου. Στὴν Ρώμη θὰ συζητηθοῦν τὰ διμερῆ, ἀλλὰ καὶ τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὴν πλημμυρίδα τῶν μεταναστῶν στὴν Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἀποσταθεροποίηση πλέον τῆς Λιβύης.