Μετ’ ἐμποδίων προσέγγιση μὲ τὴν Τουρκία

Οἱ συνομιλίες τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογκάν, τὸν Ἀχμὲντ Νταβούτογλου καὶ τὸν Μεβλοὺτ Ταβούσογλου, ἔδειξαν ὅτι οἱ διαφορές μας μὲ τὴν Τουρκία παραμένουν μεγάλες, ὁπότε θεωρεῖται δύσκολη κάποια προσέγγιση κατὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὴν Ἀθήνα στὸ τέλος τῆς ἑβδομάδος∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὑπογράμμισε, ὅτι εἶναι ἀδύνατος ὁ διακοινοτικὸς διάλογος στὴν Κύπρο, ὅσο ἡ Τουρκία παραβιάζει τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα ἑνὸς ἀνεξαρτήτου κράτους, τονίζοντας ὅτι οἱ πόροι ἀπ’ τοὺς ὑδρογονάνθρακες ἀνήκουν σὲ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς μεγαλονήσου. Ὁ Τοῦρκος ὁμόλογός του ὅμως ἀπάντησε, ὅτι πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ στὸν διάλογο καὶ τὸ θέμα τῶν ὑδρογονανθράκων∙ ἐπιμένει στὴν σκληρή της γραμμή, παρ’ ὅτι διαπιστώνει ὅτι ἀπομονώνεται συνέχεια στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ πολιτικὴ ἡγεμονίας δὲν ἀποδίδει.