Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἐντὸς τῶν ἡμερῶν προέβλεψε ὁ πρωθυπουργὸς στὸ Ναύπλιο, κατὰ τὴν ἀνακήρυξή του σὲ ἐπίτιμο δημότη, λέγοντας ὅτι, «δὲν θὰ διαρκέσουν πολὺ οἱ δύσκολες μέρες»∙ ἡ διάσταση ἀπόψεων μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μεγάλη, διότι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δέχθηκε τὸν προσδιορισμὸ τῶν ἐκλογῶν, ἀφοῦ προηγουμένως γίνει ἡ ἀναδειξη τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὥστε νὰ μὴν παραμείνει ἀκυβέρνητη ἡ χώρα. Ἀντιθέτως ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε πρῶτα ἐκλογὲς καὶ μετὰ ἀνάδειξη Προέδρου, δηλαδή, τὴν παραπομπὴ τῆς χώρας σὲ περίοδο ἀκυβερνησίας∙ πάντως οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο αὐξάνονται, καθὼς ὅλο καὶ περισσότεροι συγκλίνουν στὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς πολιτικῆς σταθερότητος, ἐνῶ καὶ κορυφαῖοι τῆς διαπλοκῆς ἐμφανίζονται συγκαταβατικοὶ ἐγκαταλείποντες τὴν καταστροφολογία. Μᾶλλον τὴν ἀνάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι ἐπιδίδονται στὸ ρόλο τοῦ σωτῆρος, διότι διαπίστωσαν, ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση ἡ ὑπονόμευσή τους∙ ταυτίζονται τελικὰ μὲ τοὺς ἐπικυριάρχους τους τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς.