Ἀποκαλυπτικοὶ οἱ διάλογοι

Οἱ διάλογοι τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς δανειστὲς εἶναι ἀποκαλυπτικοί, διότι δείχνουν τὴν κυνικότητα τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου∙ ἀρνοῦνται τὶς ἑλληνικὲς προβλέψεις γιὰ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα καὶ δίδουν δικές τους στὸ μισὸ ποσοστό, καὶ ὅταν τοὺς ζητεῖται, τὸ «πῶς βγάζουν αὐτὸ τὸ συμπέρασμα;» δὲν ἀπαντοῦν, οὔτε ὅταν τοὺς ὑπενθυμίζουν ὅτι, σὲ ὅλες τὶς ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔχουν πέσει ἔξω. Ἐννοοῦν οἱ δικοί μας, ἢ ὅτι δὲν ξέρουν οἰκονομικὰ τὰ στελέχη τοῦ Ταμείου, ἢ ὅτι τὸ κάνουν ἐπίτηδες, ὡς ὑπηρέτες τῶν κερδοσκόπων, γιὰ τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ λύση προέρχεται τελικὰ ἀπ’ τὴν παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὴν τρέχουσα ἑβδομάδα. Ἡ ἀναμέτρηση μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ κλιμακώνεται, διότι οἱ κερδοσκόποι τραπεζίτες γνωρίζουν ὅτι, ἡ ἐκδίωξή τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα σημαίνει περιθωριοποίησή τους στὴν Εὐρωζώνη.