Ἱστορικὴ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα

Ὁ πάπας Φραγκίσκος πραγματοποίησε τὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψή του στὴν Τουρκία, ὡς μαρτυρία προστασίας τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἄλλων θρησκειῶν στὴν γειτονική μας χώρα∙ στὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔθεσε τὰ ζητήματα αὐτά, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀγία Σοφία καὶ τὸ Μπλὲ Τζαμί, στὴ συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν Θεία λειτουργία στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῶν Καθολικῶν καὶ μετὰ ἐπισκέφθηκε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὸ Φανάρι. Ἐκεῖ συλλειτούργησε μὲ τὸν Βαρθολομαῖο στὴν μνήμη τοῦ πρωτοκλήτου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως∙ οἱ προκαθήμενοι τῶν δύο μεγάλων δογμάτων τῆς χριστιανοσύνης προσευχήθηκαν γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴν ἀγαστὴ ἑνότητα τῆς πρώτης χιλιετίας.