Εὐρωζώνη, προειδοποιήσεις

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπέστειλε αὐστηρὲς προειδοποιήσεις πρὸς τοὺς ἕξι ἑταίρους, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν μεγάλα ἐλλείμματα στοὺς προϋπολογισμούς τους∙ Γαλλία, Ἰταλία, Ἱσπανία, Βέλγιο, Αὐστρία καὶ Μάλτα ἦταν οἱ ἀποδέκτες, ἐνῶ γιὰ τὶς δύο πρῶτες ἔκανε δεκτὴ τὴν πρότασή τους γιὰ τρίμηνη παράταση, γιὰ τὶς νέες περικοπές τους. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ προετοιμασία ὅλων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς μὲ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ∙ ὁ πρόεδρός της εἶναι αὐστηρὸς καὶ δὲν ἀποδέχεται χαλαρότητα στὶς δραστηριότητες τῶν μελῶν της. Γνωρίζει ἄριστα ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὅτι ὁ χρόνος μετράει πολὺ στὴν ψυχολογία τῶν Εὐρωπαίων καὶ πρέπει νὰ κερδίσει τὴν εὐνοϊκὴ συγκυρία τῆς εὐμενοῦς ἀποδοχῆς τοῦ προγράμματός του ἀπὸ ὅλους κι ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς περισσότερο. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Γιουρογουώρκινγκ Γκροὺο ζήτησε τὴν ταχύτατη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τῆς Ἑλλάδος∙ δὲν θέλει καμμία παράταση τῶν ἑλληνικῶν προβλημάτων στὸ τὸ νέο ἔτος.