Διαδίκτυο, φυλετικὰ ΗΠΑ

Οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις στὴν Ἀμερικὴ, κατὰ τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, συντονίσθηκαν μὲ τὸ διαδίκτυο σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀπέραντη χώρα∙ οἱ μεγάλες πύλες ἀπετέλεσαν τὰ κέντρα συνεννοήσεως τῶν ἐγχρώμων καὶ ἄλλων, γιὰ τὶς κινητοποιήσεις τους. Σὲ λίγες ὧρες ἀντηλλάγησαν πάνω ἀπὸ τριάμισυ ἑκατομμύρια μηνύματα, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀθωώσεως τοῦ ἀστυνομικοῦ ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐνόρκων τῆς Φέργκυσσον∙ παρὰ τὴν ἐκτόνωση τῶν διαδηλώσεων ἡ ἐπικοινωνία συνεχίζεται μὲ ὑψηλοὺς ρυθμούς, ἐνῶ ἐξαπλώνεται καὶ στὶς ἄλλες περιοχές, κυρίως στὶς μεγάλες πόλεις τῶν ἀνατολικῶν ἀκτῶν καὶ τῆς Καλιφόρνια. Οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἀγώνων κατὰ τῶν φυλετικῶν διακρίσεων φέρονται ἀποφασισμένοι ἐπιβάλλειν τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν χώρα τους∙ στὰ μηνύματά τους ἐμφανίζονται πολὺ ὀργισμένοι, διότι ἡ Οὐάσιγκτον προβάλλει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα γιὰ τὶς ἐπεμβάσεις της σὲ ἄλλες χῶρες καὶ ἀρνεῖται τὴν τήρησή τους στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς. Δὲν εἴμαστε πολῖτες δευτέρας κατηγορίας, λένε.