Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κερδοσκόπους

Ἡ ἠχηρὰ παρέμβασις τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, γιὰ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος συμφωνία στὸ Γιούτρογκρουπ μὲ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν πιστοληπτική μας γραμμὴ στηρίξεως τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἀποτελεῖ ἀπάντηση πρὸς τοὺς κερδοσκόπους καὶ τὰ κυκλώματά τους στὴν διαπλοκή∙ εἶχαν φουντώσει τὰ δημοσιεύματα, ὅτι ταυτίζεται τὸ Βερολίνο μὲ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου στὴν ἀξιολόγηση τῆς χώρας μας καὶ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἔδωσε ἀποστρομωτικὴ ἀπάντηση. Ἡ δήλωση αὐτὴ ἦταν συνέχεια τῆς παρατάσεως ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ μέχρι τὸν Ἀπρίλιο πρὸς τὶς Γαλλία καὶ Ἰταλία γιὰ τὶς δημοσιονομικὲς περικοπές, παρὰ τὴν αὐστηρὴ προειδοποίησή της, πρὸς αὐτὲς καὶ τὶς Ἰσπανία, Βέλγιο, Αὐστρία καὶ Μάλτα γιὰ ὑπερβολικὰ ἐλλείμματα∙ ὁ λόγος εἶναι, ὅτι ἡ Εὐρωζώνη θέτει ὡς κύρια προτεραιότητα τὴν ἀναπτυξιακή της πολιτική, μὲ κύριο ὄργανο τὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ. Ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, γιατὶ καταστροφολογία χωρὶς ἀντίκρυσμα ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Τόσο χαμένα τἄχουν;