Ἀναστασιάδης, σὲ ἐγχείρηση

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀναχώρησε γιὰ τὴν Νέα Ὑόρκη, ὅπου θὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἐγχείρηση ἀνοικτῆς καρδιᾶς ἐντὸς τῶν ἡμερῶν καὶ πρὶν ἀπ’ τὶς γιορτὲς ἀναμένεται, ἂν ὅλα πᾶνε καλά, νὰ ἐπιστρέψει στὴν Λευκωσία∙ ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου, δήλωσε, ὅτι τὸν ἀνησυχεῖ περισσότερο, ἡ ὑπόθεση τοῦ «Μπαρμπαρόσσα» στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου καὶ ὀλιγώτερο ἡ ἐγχείρηση στὴν καρδιά του. Ἡ κατάσταση στὴν ΑΟΖ εἶναι σχετικὰ ἤρεμη, μετὰ καὶ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου στὴν Τουρκία, διότι καὶ τὸ «Μπαρμπαρόσσα» ἀποφεύγει τὶς προκλητικὲς κινήσεις∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἑλληνοτουρκικὴ διάσκεψη κορυφῆς τὴν Παρασκευὴ στὴν Ἀθήνα, ὅπου θὰ συζητηθεῖ ἐκτενέστερα τὸ θέμα. Δὲν ἀναμένεται θεαματικὴ ἀλλαγὴ στὴν τουρκικὴ πολιτική, ἀλλὰ ἡ σθεναρὴ ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης στὴν Κύπρο, δὲν περνάει ἀπαρατήρητη.