Ἀφγανιστάν, παραιτήσεις

Τὴν παραίτησή του ὑπέβαλε ὁ διοικητὴς Ἀστυνομίας τῆς Καμπούλ, μετὰ τὴν σωρεία τῶν βομβιστικῶν ἐπιθέσεων τῶν Ταλιμπὰν στὴν ἀφγανικὴ πρωτεύουσα∙ ὁ διοικητὴς δήλωσε, ὅτι ἀδυνατεῖ ἐκτελέσαι τὴν ἀποστολή του, διότι δὲν διαθέτει τὰ κατάλληλα μέσα, σὲ προσωπικὸ καὶ ἐξοπλισμό. Ἀποκαλύπτεται τώρα τὸ ὄργιο τῆς διαφθορᾶς στὴν χώρα, μὲ εἰκονικὸ προσωπικὸ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ στὰ Σώματα Ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη διασπάθιση τῶν δαπανῶν καὶ ἀπώλεια τοῦ ἐξοπλισμοῦ∙ τὸ ἴδιο καὶ στὸ Ἰράκ, ὅπου διαπιστώθηκε ὅτι ὑπῆρχαν στὰ χαρτιὰ σὲ μισθωτοδοσία 50000 στρατιῶτες. Τὸ πρόβλημα εἶναι χειρότερο, διότι ἀποχωροῦν καὶ οἱ τελευταῖοι Εὐρωπαῖοι στρατιωτικοὶ ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ὁ ἐθνικός του στρατὸς ἀδυνατεῖ τηρῆσαι τὴν τάξη∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποχρεοῦνται πλέον ἀποστεῖλαι νέες μάχιμες μονάδες, ὅπως καὶ στὸ Ἰράκ.