Σύμπλευση ἀγορᾶς, οἰκονομικῶν παραγόντων

Στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας ζωὴ συμβαίνει κάτι πρωτοφανὲς στὴν πρόσφατη ἱστορία μας, ἡ ἀπόλυτη σύμπλευση τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, γιὰ τὴν περιφρούρηση πάσῃ θυσίᾳ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος∙ ἡ ἀγορά, οἱ μικρομεσαῖοι, ζοῦν τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν αὔξηση τῶν ἐργασιῶν τους, σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς κλάδους, μὲ τὴν διάχυση τῶν πολλαπλασιαστικῶν φαινομένων ἀπ’ τὶς τουριστικὲς περιοχὲς στὶς μεγάλες πόλεις, ἐνῶ καὶ πολλὲς μεγάλες ἑταιρεῖες, κυρίως σχετιζόμενες μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, βλέπουν τὴν ἁλματώδη ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων τους στὸ ἐξωτερικό. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ὅποια διαταραχὴ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος θὰ δυναμιτίσει τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τελευταίας διετίας∙ διερωτῶνται γιὰ ἕνα, γιὰ τὰ κίνητρα τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὴν ἐμμονή του στὴν ὑπονόμευση. Ἐσκεμμένα εἶναι, καταλήγουν.