Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἀποκαλύφθηκαν, ἀμέσως μόλις διαπιστώθηκε ὅτι δίδεται λύσις στὴν ἀξιολόγηση∙ ἡ διαπλοκὴ σύσσωμη πέρασε τὴν εἴδηση σὲ μονόστηλα κι ἄρχισε τὴν προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι θὰ τὰ ἀνατρέψει ὅλα καὶ μὲ κατηγορίες γιὰ ἐξαγορὰ βουλευτῶν γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ πρόβαλαν ταυτοχρόνως τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ ΔΝΤ. Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς εἰδήσεως ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο, ὅτι σύντομα φθάνει ἡ τρόϊκα, γινόταν μὲ μισόλογα∙ τὶς διασυνδέσεις τους ἐπιβεβαίωσαν, ἔστω καὶ ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τους ὅτι κινδυνεύουν μὲ παντελῆ ἀπαξίωση στὴν κοινὴ γνώμη. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἢ μᾶλλον δὲν ἔχουν δυνατότητα ἄλλων ἀντιδράσεων∙ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα ἐπιμένουν στὴν χρεωκοπία μας.