Προεκτάσεις ἀπὸ πετρέλαιο

Οἱ προεκτάσεις ἀπ’ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου εἶναι πλέον ἐμφανεῖς, καθὼς οἱ ἀγορὲς δὲν προβλέπουν σύντομη ἀνάκαμψή της∙ οἱ περισσότερες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ Ρωσία καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες -ὅπως καὶ ὅλες τοῦ ΟΠΕΚ, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῶν ἐμιράτων-, βλέπουν τὴν ἀπότομη μείωση τῶν δημοσιονομικῶν ἐσόδων τους καὶ προβαίνουν σὲ ἀναθεώρηση τῆς οἰκονομικῆς τους πολιτικῆς, ἐνῶ ἡ Μόσχα γνωρίζει καὶ ἐπιβάρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ της ἰσοζυγίου. Οἱ καταναλώτριες κερδίζουν ἀπ’ τὴν πτώση, μὲ πρῶτες τὶς εὐρωπαϊκές, Κίνα, Ἰαπωνία καὶ ἀσιατικές∙ οἱ ἄλλοι χαμένοι εἶναι οἱ ἑταιρεῖες καὶ τὰ κράτη μὲ ἔρευνες σὲ ὑποθαλάσσιες πηγές, διότι τὸ κόστος παραγωγῆς προϋποθέτει τιμὲς ἄνω τῶν ἑκατὸ δολλαρίων∙ αὐτὲς ἀναπροσαρμόζουν τὴν πολιτική τους καὶ τὰ σχέδιά τους γιὰ ἔρευνες, ὅπως καὶ στὶς δικές μας περιοχές. Ἤδη τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος μελετάει ἀλλαγὴ ὅρων τῶν διαγωνισμῶν.