Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, σταθερὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2437 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 148,0830 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1197 καὶ τὸ πετρέλαιο, 71,62. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ τὴν ἀτλαντικὴ πολεμικὴ κατὰ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, κρατοῦν σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς τοὺς Εὐρωπαίους ἐπενδυτές∙ ἡ κριτικὴ τῶν οἰκονομικῶν στὴν γηραιὰ ἤπειρο ἐλέγχεται ἀπ’ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες καὶ ἀκόμη δὲν ἠδυνήθησαν ἀποτινάξαι τὸν ζυγό τους οἱ Γαλλογερμανοί. Στὴν Ἀσία ἡ ἀπόφαση τῆς Κίνας, ὅτι θεσπίζει τὴν ἐγγύηση κατωτάτου ὁρίου ἰδιωτικῶν καταθέσεων στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, θεωρεῖται ὡς τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς κεφαλαιαγορᾶς, μαζὶ μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἐλευθέρας διακυμάνσεως τοῦ ρεμίνμπι∙ ἡ Σαγκάη γίνεται πλέον κανονικὸ Χρηματιστήριο, ἐνῶ ἡ ἑνοποίησή της μὲ ἐκεῖνο τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ τὸ καθιστοῦν πόλο ἕλξεως τῶν μεγάλων κεφαλαίων παγκοσμίως.