Ρωσία, ἀγωγοὶ ἀπὸ Τουρκία

Στὴν ματαίωση τοῦ South Stream προχώρησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογκάν, καὶ στὴν κατασκευὴ νέου ἀγωγοῦ μέσῳ Τουρκίας, 63 ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ἐτησίως, καὶ μὲ κατάληξη στὰ ἑλληνουρκικὰ σύνορα∙ σκοπὸς εἶναι ἡ διοχέτευσή του στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, χάρις στὶς συμφωνίες τῆς Γκάζπρομ μὲ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς ἐνεργειακὲς ἑταιρεῖες. Οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν στὰ ἐνεργειακὰ καὶ στὴν διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν τους ἀνταλλαγῶν -ἄλλωστε εἶναι ἡ Μόσχα εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταρος τῆς Ἄγκυρας-, ἀλλὰ διαφώνησαν στὸ θέμα τῆς Συρίας∙ τὸ Κρεμλίνο συνεχίζει τὴν θερμὴ ὑποστήριξή του πρὸς τὸν Μπασὰρ Ἀσσὰντ καὶ δὲν δέχεται τὴν ὑπονόμευσή του. Ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται καὶ ὡς ἀπάντηση στὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ρωσίας ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους.