Ἀνατροπὲς πολιτικῆς ζωῆς

Στὴν πολιτική μας δυναμικὴ συμβαίνουν σημαντικὲς ἀνατρεπτικὲς κινήσεις τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ ἁπτὲς πλέον ἀποδείξεις∙ μετὰ τὴν πανωλεθρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἀναπληρωματικὲς δημοτικὲς ἐκλογές, καὶ μάλιστα στὸ φέουδό του τῆς Ἀττικῆς, ἔρχεται ἡ συντριβή του στὰ Πανεπιστήμια, ὅπου ἔχει ρίξει ὁλόκληρο τὸ πολιτικό του βάρος, γιὰ τὴν ὑπονόμεση τῆς πολιτικῆς σταυθερότητος. Ὁμάδες φοιτητῶν, καὶ μάλιστα ἐκτὸς κομματικῶν παρατάξεων, συγκαλοῦν γενικὲς συνελεύσεις γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν σχολῶν καὶ τὴν ἐπαναλειτουργία τους. Στὴν Νομικὴ Ἀθηνῶν πέτυχαν τὴν ἔγκριση τῆς συνελεύσεως, μὲ ποσοστὰ ἄνω τοῦ 60%, ἐνῶ οἱ ἀριστεριστὲς καὶ οἱ ταραχοποιοὶ ἀπομονώθηκαν πλήρως∙ ὡς βαρόμετρο τῆς δυναμικῆς τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων θεωρεῖται, διότι ἀπὸ δεκαετίας ἡ Κουμουνδούρου χρησιμοποιοῦσε τὶς ἀριστερίστικες ὁμάδες γιὰ τὴν πρόκληση ἀνωμαλίας στὰ Πανεπιστήμια καὶ στὴν πολιτική μας ζωή. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν ἀνησυχήσει τὶς συνεστῶσες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπότομη κλιμάκωση τῶν ἐσωκομματικῶν του συγκρούσεων.