Κωλυσιεργεία κερδοσκόπων

Στὴν τακτικὴ τῆς κωλυσιεργείας καταφεύγουν οἱ κερδοσκόποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, διότι γνωρίζουν ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ἐλάχιστος∙ ἔτσι, ὑποχώρησαν στὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ συμφώνησαν στὴν ἀποστολὴ ἀπαντήσεως, ἀλλὰ ζητοῦν διευκρινίσεις γιὰ κάποια δευτερεύοντα θέματα, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι οἱ προθεσμίες ἐξαντλοῦνται. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔτσι βρίσκονται σὲ δύσκολη θέση καὶ καλοῦνται ἐπιλέξαι, εἴτε στὴν παράταση τοῦ σημερινοῦ προγράμματος γιὰ ἕναν μῆνα –διότι κλείνουν τὴν ἄλλη ἑβδομάδα πολλὰ εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια λόγῳ τῶν ἑορτῶν-, εἴτε στὴν πλήρη ρήξη μὲ τὸ Ταμεῖο∙ γνωρίζουν ἄριστα στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο ὅτι οἱ ἐκβιασμοὶ τῆς Οὐάσιγκτον στρέφονται πλέον ἀποκλειστικὰ ἐναντίον τους, μὲ ἁπλὸ καὶ προκλητικὸ πρόσχημα τὴν Ἀθήνα. Οἱ κερδοσκόποι ἐπιδιώκουν πάσῃ θυσίᾳ τὴν παραμονή τους στὴν Ἑλλάδα καὶ μέσῳ αὐτῆς στὴν Εὐρωζώνη, διότι ἔτσι πιστεύουν ὅτι θὰ ἔχουν λόγο στὴν ἄσκηση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς. Σοβαρὴ ἡ πρόκληση.