ΗΠΑ, ἀπώλεια στροντίου90

Τὴν ἀπώλεια ἑνὸς κιβωτίου μὲ στρόντιο90 στὸν Ἰνδικὸ ὠκεανὸ διαπίστωσαν οἱ Ἀμερικανοί, ἂν καὶ δὲν τὸ ἀνακοίνωσαν ἀκόμη ἐπισήμως∙ ἡ ἀπώλεια ἔγινε στὶς 15 Νοεμβρίου στὸν δυτικὸ Ἰνδικὸ καὶ πρὸς τὴν ἀραβικὴ θάλασσα, ἀπὸ ἑλικόπτερο τὸ ὁποῖο ἔπαθε βλάβη ἐν πτήσει. Ἀεροπλάνα καὶ ἑλικόπτερα χτενίζουν τὴν θαλάσσια περιοχή, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ κιβωτίου, μὲ εἰδικὰ μηχανήματα καταγραφῆς τῶν ραδιενργῶν στοχείων, ἐνῶ δίδουν ἀνεπισήμως διαβεβαιώσεις, ὅτι δὲν ἀπειλοῦνται μὲ οἰκολογικὴ καταστροφὴ οἱ γειτονικὲς περιοχές∙ οἱ ἐκπομπὲς στροντίου90 θεωροῦνται πολὺ ἐπικίνδυνες καὶ εἶναι παρόμοιες μὲ ἐκεῖνες τῆς καταστροφῆς τοῦ Τσέρνομπιλ, πρὶν ἀπὸ 28 χρόνια, μὲ τὴν πρόκληση μολύνσεως σὲ εὐρεῖα ἔκταση. Πάντως ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἀσκεῖ λογοκρισία στὸ θέμα καὶ δὲν δημοσιεύει καμμία σχετικὴ πληροφορία, στὶς ὑποσημειῶσεις τὸ ἀναφέρουν.