Προϋπολογισμὸς μὲ ὀξύτητα

Σὲ κλίμα ὀξύτητος συνεχίζεται ἡ συζήτηση ἐπὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴν Βουλή, ἂν καὶ οἱ ἀριστερὲς κορῶνες περὶ ταξικῶν ἀγώνων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γόνων μεγαλοαστικῶν καὶ εὐπόρων οἰκογενειῶν, προκαλοῦν θυμηδία στὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις στὴν Κουμουνδούρου∙ ἡ παραδοσιακὴ ἀριστερὴ προπαγάνδα βρίσκει ἐλαχιστότατους ἀποδέκτες, ἐνῶ καὶ ἡ ὀξύτης, μὲ ἀφορμὴ τὶς σπουδὲς τοῦ ἔγκλειστου τρομοκράτη, δὲν πείθουν∙ εἶναι ἀξιόλογη ἡ προσπάθεια τοῦ νεαροῦ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει καὶ κατάργηση τῆς ἐννόμου τάξεως, τὰ ὅρια εἶναι σαφῆ καὶ σαφέστερη ἡ εὐθύνη τῶν γονέων. Πάντως ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ πρώτη φορὰ ἔστω καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, καταλόγισε τὶς εὐθύνες τους στοὺς ἁρμοδίους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ τὶς λάθη τους στὴν χώρα μας, μὲ τὰ διάφορα προγράμματά τους, χωρὶς τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης∙ στὰ στρώματα τῆς ἀγορᾶς ἀπευθύνθηκε, μὲ σκοπὸ τὴν πρσέλκυσή τους, ἀλλὰ μὲ τὴν διολίσθησή του στὶς θέσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.