Ν. Ἀναστασιάδης, καλύτερα

Ἡ ἐγχείρηση ἀνοικτῆς καρδιᾶς στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη στὴν Νέα Ὑόρκη ἦταν ἐπιτυχημένη∙ ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου, μετὰ ἀπὸ πολύρωρη ἐπέμβαση, μεταφέρθηκε σὲ δωμάτιο ἐντατικῆς θεραπείας καὶ ἤδη αἰσθάνεται πολὺ καλύτερα. Οἱ θεράποντες ἰατροὶ διαβεβαιώνουν ὅτι σύντομα θὰ βγεῖ ἀπ’ τὸ νοσοκομεῖο καὶ θὰ ἐπιστρέψει στὴν Λευκωσία, γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, μὲ μία διαφορά∙ τὸ τσιγάρο, τέλος, γιὰ τὸν μανιώδη καπνιστή, «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», καὶ αὐτὸς εἶχε τὶς λιγώτερες συνέπειες μὲ τὰ δεκάδες τσιγάρα τὴν ἡμέρα. Στὴν μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἀθήνα ὅλοι νιώθουν εὐχαριστημένοι μὲ τὴν αἴσια ἐξέλιξη τῆς περιπετείας του∙ οἱ μέρες εἶναι κρίσιμες γιὰ τὸ ἐθνικό μας θέμα καὶ δὲν ἐπιτρέπουν κάθε ἄλλη πολυτέλεια.