Ἐναλλαγὲς στὰ εὐρωρωσικὰ

Οἱ ἐναλλαγὲς τόνου χαρακτηρίζουν τοὺς Εὐρωπαίους στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ρωσία∙ ὁ Ντόναλντ Ντάσκ, πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου, τὶς θεωρεῖ πρόβλημα, ἀλλὰ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνγκερ πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ματατραποῦν σὲ στρατηγικὴ συνεργασία∙ ἡ Εὐρωζώνη φροντίζει καὶ ἁπαλύνει τοὺς τόνους κατὰ τῆς Μόσχας, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη Ἐπιτροπή, ἐνῶ καὶ στὸ Βερολίνο παρατηρεῖται σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο κυβερνητικῶν ἑταίρων∙ οἱ Σοσιαλδημοκράτες δὲν ἀσπάζονται τὴν σκληρὴ στάση τῆς καγκελαρίου. Ἀπ’ τὴν πλευρά του ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ἐνημέρωσε τοὺς Ρώσους, ὅτι θὰ παρατηρηθεῖ οἰκονομικὴ ὑποχώρηση ἐξ αἰτίας τῶν δυτικῶν κυρώσεων καὶ τῆς πτώσεως τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ πρόσθεσε ὅτι ὁ ρωσικὸς λαὸς δὲν ὑποκύπτει στὸ νέο σχέδιο σιδηροῦ παραπετάσματος ποὺ ἐπεξεργάζονται οἱ Ἀμερικανοί, καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ χώρα ἔχει πολλοὺς φίλους. Ἀλλὰ καὶ οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, γιὰ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, αὐξάνονται στὴν Εὐρώπη.