Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναβολῆς γιὰ τὸν ἄλλο μῆνα τῆς ἀγορᾶς ὁμολόγων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀλλὰ καὶ τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στά, 1,2424 δολλάρια, καὶ στά, 148,8400 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1204, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 69,12. Οἱ ἐπιφυλάξεις τοῦ Μάριο Ντράγκι ἀποδίδονται στὴν τακτική του γιὰ σύμπτωση τῆς προσφορᾶς ρευστότητος στὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, ὁπότε καὶ οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν ἀναλόγως, ὄχι καὶ πολὺ ἀρνητικά, ἂν συνεκτιμηθοῦν οἱ ἄλλοι παράγοντες∙ οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὶς φυλετικὲς συγκρούσεις στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦνται πιὸ σοβαρὸς παράγων. Στὴν Νέα Ὑόρκη ἔγιναν μεγάλες διαδηλώσεις, μὲ τὴν ἐξάπλωσή τους σὲ δεκάδες ἄλλες πόλεις, ἐπειδὴ πάλι τὸ Συμβούλιο Ἐνόρκων ἀθώωσε ἀστυνομικό, ἔνοχο γιὰ τὸν φόνο Ἀφροαμερικανοῦ τὸν Ἰούλιο∙ ἀκόμη καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παραδέχθηκε ὅτι ὑπάρχει σοβαρὸ πολιτικὸ πρόβλημα.