Ἀριάδνη, Airbus, Safran

Οἱ ὑπουργοί Ἐνεργείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συμφώνησαν στὴν κατασκευὴ τοῦ διαστημικοῦ πυραύλου Ἀριάδνη6, δαπάνης δέκα δις εὐρώ, καὶ μιᾶς δευτέρας βάσεως ἐκτοξεύσεως στὴν Γκουροῦ τῆς Γουιάννης, γιὰ τὴν μεταφορὰ μεγαλυτέρων φορτίων στὸ διάστημα∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Διαστήματος (ESA) ἐξασφαλίζει τὸ 50% τῶν ἐμπορικῶν ἀποστολῶν δορυφόρων καὶ ἐπιδιώκει τὴν διατήρηση τῆς θέσεως αὐτῆς, μὲ τὸν νέο πύραυλό της, ὁ ὁποῖος εἶναι βελτιωμένη μορφὴ τοῦ σημερινοῦ Ἀριάδνη5. Τὴν ἑπομένη ἡ Airbus καὶ ἡ γαλλικὴ διαστημικοῦ ἐξοπλισμοῦ Safran συμφώνησαν στὴν σύσταση νέας κοινῆς ἑταιρείας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη διαστημικῶν πυραύλων∙ στὴν πράξη ἀποβλέπουν στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς Ἀριαδνης. Ἡ συμφωνία τῶν 18 μελῶν τῆς ESA σημαίνει ὅτι διατηροῦν τὴν ἀνταγωνιστικότητα τοῦ προηγμένου κλάδου τῆς οἰκονομίας τους.